Kotihoito vs varhaiskasvatus

12.6.2018

Kovasti puhutaan siitä miten varhaiskasvatukseen osallistuminen vaikuttaa lapsen kehitykseen. Onko varhauskasvatusta saaneella lapsella paremmat valmiudet esikoulun alkaessa kuin kotihoidossa olleella? Tässä artikkelissa pohdimme mitä on varhaiskasvatus ja jääkö lapsi jostain paitsi jos ei varhaiskasvatukseen osallistu.

Mitä varhaiskasvatus on?

Varhaiskasvatus on pedagogiikkaan painottuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista. Varhaiskasvatus on kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon perustuva kokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista. Varhaiskasvatuksen tarkoitus on myös edistää lapsen hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muunlaisena varhaiskasvatuksena esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on varhaiskasvatuslaian mukaan oikeus osallistua varhaiskasvatukseen. Ennen esikouluikää lapsen vanhemmat päättävät osallistuuko lapsi järjestettyyn varhaiskasvatukseen. Esikoulu tuli kaikille lapsille pakolliseksi 1.8.2015 alkaen.

Meneekö lapsi pilalle päiväkodissa?

Suuret lapsiryhmät joissa vain muutama aikuinen hirvittävät varmasti monia vanhempia. Yhtä kasvattajaa kohden saa alle 3-vuotiaita lapsia olla neljä ja yli 3-vuotiata jopa kahdeksan. Eli ryhmässä jossa on alle 3-vuotiaita pieniä lapsia ja kolme kasvattajaa saatta olla jopa 12lasta samaan aikaan paikalla. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä kolmella kasvattajalla saattaa olla jopa 24lasta vastuullaan.

Pienet lapset opettelevat päiväkodissa ihan niitä perustaitoja kuten itse syömistä, pottailua, pukemista ja muita arkisia asioita. Näiden asioiden opettelu jatkuu toki myös isommilla lapsilla. Isompien lasten kanssa opetellaan jo enemmän erilaisia asioita kuten toisten huomioon ottamista ja käytöstapoja. Lisäksi päiväkodissa on pedagogiset osa-alueet joita käydään läpi erilaisin menetelmin esimerkiksi leikkien ja askarrellen.

Vaikka isot ryhmät vähine kasvattajineen voivat olla vanhemman kauhu, voi varhaiskasvatuksesta jäädä lapselle hyviä muistoja ja elinikäisiä ystäviä. Päivähoidossa lapsi pääsee solmimaan uusia suhteita saman ikäisiin lapsiin ja ryhmän aikuisiin. Lapsi saattaa vielä teini-iässäkin muistella päivähoidon ihanaa tätiä jonka kanssa luotiin ihania muistoja.

Pienen lapsen paikka on ehdottomasti kotona!

Suomessa on mahtava mahdollisuus olla tuetusti kotona lapsen kanssa niin kauan kuin tämä on kolme vuotias. Kotihoidontukea maksetaan siis jos vanhempi hoitaa kotona alle kolme vuotiasta lasta. Joidenkin vanhempien mielestä on vääriin laittaa alle kolme vuotias lapsi varhaiskasvatukseen ja lähteä itse töihin, kun Suomessa kuitenkin tuetaan rahallisesti lapsen kotona hoitamista. Kaikilla ei valitettavasti ole taloudellisesti mahdollista hoitaa lasta kotona kolme vuotiaaksi, koska maksettavana saattaa olla lainoja ja paljon muitakin laskuja.

Lapset ovat vain kerran pieniä ja moni vanhempi haluaakin olla kotona näkemässä, kun lapsi sanoo ensimmäiset sanat tai ottaa ensi askeleensa. Kotihoidon etuina pidetään myös monesti stressittömyyttä ja aikatauluttomuutta. Päivähoidossa kaikkien lasten on toimittava ryhmän aikataulun mukaisesti, mutta kotona lapsen kanssa voidaan toimia hänen aikataulunsa mukaan. Toisaalta taas lapselle turvaa luovat rutiinit ja päivittäin samaan aikaan tapahtuvat asiat. Kotihoidossa on varmasti mahdollista myös luoda rutiininomainen aikataulu, mutta siitä kiinni pitäminen ei ole niin tärkeää kuin päivähoitoryhmässä jossa lapsia on kymmenittäin.

Vanhemmat tietävät mikä on heidän lapsilleen parasta

Todennäköisesti jokainen vanhempi punnitsee näitä asioita jossain kohtaa lapsen elämää. Onko lapsen parempi kotihoidossa vai varhaiskasvatuksessa. Suomessa kuitenkin jokainen lapsi tulee oppivelvollisuuden piiriin esikoulun myötä. Esikoulun tarkoitus on antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kukaan lapsi ei siis joudu suoraan kotoa koulunpenkille, vaan jokainen saa ainakin sen esikouluvuoden harjoitella ryhmässä toimimista ja uusia taitoja.