Perhekupla/ elokuu 20, 2019/ Teini

Tytöstä naiseksi kehittyminen

Tytön murrosikä alkaa keskimäärin 10-vuotiaana. Tytöillä murrosikä alkaa yleensä aiemmin kuin pojilla. Murrosiän tuomat muutokset tulevat myös pidemmälä ja tasaisemmalla aikavälillä kuin pojilla. Tytöillä on siis yleensä enemmän aikaa sopeutua murrosiän tuomiin kehonsa muutoksiin. Pidemmän aikavälin takia vartalon ja mielen kypsymisen välille ei muodostu niin suurta epätasapainoa kuin pojille.

Tyttöjen murrosiän alkamisajankohdassa on suuria  eroja. Tyttöjen ensimmäinen murrosiän fyysinen merkki on yleensä rintarauhasen kasvu, joka on usein aluksi toispuoleista. Joillakin rintarauhanen voi alkaa kehittyä jo ennen kymmenen vuoden ikää ja toisilla vasta 13-vuotiaana. Seuraavia murrosiän tuomia muutoksia ovat häpykarvoituksen kasvu, ihon rasvoittuminen, pituuskasvun kiihtyminen, lihasten kasvaminen ja rasvakudoksen lisääntyminen.

Pituuskasvu

Murrosiän kasvu tapahtuu kolmessa eri vaiheessa. Aluksi kasvu on hidasta 2-5senttiä vuodessa. Hitaan kasvun vaihetta seuraa noin kaksivuotinen nopea kasvu, jota kutsutaan kasvupyrähdykseksi. Ennen varsinaista kasvupyrähdystä pää ja raajat kasvavat. Tytöstä voi tulla kömpelö raajojen kasvun takia, koska kasvavia jäseniä voi olla haastavaa hallita. Oma vartalo tulee nuorelle hiljalleen tutuksi ja kömpelyys katoaa kun kasvu tasaantuu.Tyttöjen kasvupyrähdys alkaa noin 12-vuotiaana. Kasvupyrähdyksen aikana tyttö voi kasvaa vuodessa jopa 8-10senttiä pituutta. Kasvupyrähdyksen jälkeen kasvu jälleen hidastuu ja lopulta päättyy. Tyttö kasvaa pituutta murrosiässä keskimäärin 28senttiä.

Kuukautiset

Kuukautisten alkamisajankohta on hyvin yksilöllinen. Joillakin tytöillä kuukautiset voivat alkaa jo ennen kymmentä ikävuotta ja toisilla vasta 17-vuotiaana. Keskimäärin kuukautiset alkavat tytöillä noin 13-vuotiaana.Kuukautisten alkamiseen vaikuttavat perintötekijät, ravinto ja liikunta. Kuukautiskierron käynnistyttyä tytön pituuskasvu alkaa hiipua. Keskimäärin kuukautisten alkamisen jälkeen tytöt kasvavat vielä noin viisi senttiä.

Kuukautiskieto ei ole alussa säännöllinen. Kuukautiset voivat alkaa missä ja milloin vain. Tämän takia onkin tärkeää, että aiheesta on puhuttu kotona. On tärkeää kertoa tytölle että kuukautiset ovat normaali asia joka koskettaa jokaista naista. Pienet rupatteluhetket silloin tällöin aiheesta pitävät keskusteluyhteyttä yllä paremmin kuin yksi vakava keskustelu.On tärkeää kertoa että Kuukautiset ovat merkkinä siitä, että tyttö voi tulla raskaaksi sukupuoliyhdynnässä.

Hygieniasta huolehtiminen on kuukautisten aikana tärkeää .Kuukautissuojan vaihtaminen ja peseytyminen säännöllisesti ovat tärkeä osa hygieniasta huolehtimista. Kuukautisvuoto on oiva kasvualusta bakteereille. Bakteerit voivat aiheuttaa hajuhaittoja sekä tulehdiksia pahimmassa tapauksessa.

Kuukautissuoja tulee vaihtaa vähintään 4-8tunnin välein vuodon määrästä riippuen. Jos vuoto on runsasta voi kuukautissuojaa olla tarpeen vaihtaa jopa parin tunnin välein.

Kuinka puhua kehonmuutoksista tyttärelle?

Ennen murrosiän alkua on hyvä kertoa tyttärelle tulevista kehon muutoksista. Esimerkiksi rintojen kasvusta, rasvakudoksen lisääntymisestä ja kuukautisista. Keskustelu on hyvä käydä ennen murrosikää, koska murrosiän myllerryksessä nuori ei ehkä halua keskustella vanhempansa kanssa kehossaan tapahtuvista hämmentävistä asioista. 

Esimerkiksi kehon rasvakudoksen lisääntyminen ja vartalon muotojen pyöristyminen saattavat aiheuttaa tytölle pelkoa lihoamisesta. Uusista muodoista kannattaa puhua hienotunteisesti ja kunnioittavasti. On tärkeää kertoa miksi vartalo muuttuu.Kertomalla nuorelle että levenevä lantio on merkki siitä että keho valmistautuu mahdolliseen äitiyteen.

Nopeasti tai hitaasti kehittyvällä on vaikeaa: tyttö vertailee itseään muihin ja erilaisuus ahdistaa. Muista kertoa nuorelle että jokainen on yksilö ja kehittyy omaan tahtiinsa. Erityisen tärkeää on saada tyttö hyväksymään itsensä omana itsenään ja tuntemaan itsensä arvokkaaksi sellaisena kuin hän on.

Share this Post